Kan uw bezoek wachten aan het Gemeentehuis? Stel uw bezoek dan uit!
Voor diensten van Burgerzaken kunt u alleen nog langskomen op afspraak.
Meer informatie, o.a. over aangepaste dienstverlening, vindt u op de pagina Coronavirus (COVID-19).

Lion

Inkoop en aanbestedingen

Het Inkoop en Aanbestedingsbeleid van de gemeente Leeuwarden 2014-2018 garandeert dat ondernemers gelijke kansen hebben op opdrachten van de gemeente.

Het inkoop en aanbestedingsbeleid: beleidsregels

Database Aanmelding Lokale Ondernemers (DALO)
De gemeente wil het aantal MKB-leveranciers met wie wordt samengewerkt waar mogelijk vergroten. Dat betekent dat een opdracht bij voorkeur gegund wordt aan een MKB-bedrijf in de gemeente. We beschikken over een database voor lokale ondernemers (DALO), die wordt voorafgaand aan een onderhandse aanbesteding geraadpleegd voor geschikte lokale ondernemers. Als ondernemer kunt u zich inschrijven voor deze database.