Lion

Database lokale ondernemers (DALO)

De gemeente Leeuwarden beschikt over een database voor lokale ondernemers (DALO). Deze wordt voorafgaand aan een onderhandse aanbesteding geraadpleegd voor geschikte lokale ondernemers. Ondernemers die opgenomen willen worden in de database kunnen zich hiervoor inschrijven.

Voorwaarden

Het bedrijf of de organisatie moet:

  • gevestigd zijn in de gemeente Leeuwarden
  • ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel
  • een legitiem product of dienst leveren

Inschrijven

Gebruik hiervoor het inschrijvingsformulier.

Wijziging doorgeven

Gebruik hiervoor het mutatieformulier.

Vragen of meer informatie

Voor eventuele aanvullende vragen en/of opmerkingen kunt u een mail sturen aan: economischezaken@leeuwarden.nl